آیا ورزش برای افرادی که خیلی لاغر هستند خطر دارد؟

آیا ورزش برای افرادی که خیلی لاغر هستند خطر دارد؟

052429954105275102a

در دنیای رسانه ها، جایی که کاهش وزن یعنی همه چیز، سخت است که باور کنیم بعضی ها هم نیازمند افزایش وزن هستند. ترکیبی از تمرین هایورزشی مناسب، و افزایش کالری صحیح، می تواند به شخصی که کمبود وزن دارد کمک کند تا به وزن سلامت برسد.

ادامه مطلب